Nedjelja, ožujak 18, 2018
Početna > Novosti > ODRŽANA I. IZVANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA I. IZVANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 PRIOPĆENJE ZA JAVNOST SA I. IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac održalo je I. Izvanrednu sjednicu 27. prosinca 2017. godine u vijećnici Općinskog vijeća (Dom branitelja) u Domaljevcu sa početkom u 09:30 h. U radu sjednice sudjelovalo je 11 vijećnika.

Općinsko vijeće je potrebitom većinom odnosno 10 ZA i 1 SUZDRŽAN usvojilo dnevni red onako kako ga je predložio predsjednik Općinskog vijeća za I. Izvanrednu sjednicu.

Dnevni red:

1.Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2017.godinu
2.Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Domaljevac-Šamac za period 01.01.-31.03.2018.godine
3.Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetne bankarske garancije općini Domaljevac-Šamac u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
4.Prijedlog Integrirane strategije lokalnog razvoja općine Domaljevac-Šamac za 2018.-2027.godinu

Pod prvom točkom dnevnog reda Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2017.godinu općinski načelnik Mario Jurkić objasnio je prijedlog Odluke.

Nije bilo rasprave te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2017.godinu nije dobio potrebitu većinu.

 Odnosno vijećnici su glasali po gore pomenutoj Odluci na sljedeći način:

 ALEN ĆOŠKOVIĆ predsjednik vijeća i vijećnica HDZ 1990, ZRINKA TUZLAK zamjenica predsjednika kluba vijećnika HDZ 1990 su glasali   
„ZA“

LUCIJA MATIĆ predsjednica kluba vijećnika HDZ BiH, MIROSLAV PILJIĆ vijećnik HDZ BiH, dr. MATO HRSKANOVIĆ vijećnik HDZ BiH , JOSIP GRGIĆ vijećnik HDZ BiH
„SUZDRŽAN“

 LUKA LUCIĆ neovisni vijećnik, iz nepoznatih razloga nije podržao Prijedlog Odluke
“SUZDRŽAN”

MATO ROŠIĆ vijećnik HS BiH, iz nepoznatih razloga nije podržao Prijedlog Odluke
“SUZDRŽAN”

JOSO PERIŠIĆ dopresjednik vijeća „u ostavci“ i vijećnik Posavske stranke, iz nepoznatih razloga nije podržao Prijedlog Odluke
“SUZDRŽAN”

 ĐURO PERIŠIĆ vijećnik HDZ 1990, iz nepoznatih razloga nije podržao Prijedlog Odluke
“SUZDRŽAN”

MLADEN VLAHOVIĆ, neovisni vijećnik
“SUZDRŽAN”

Pod drugom točkom dnevnog reda načelnik općine Domaljevac-Šamac Mario Jurkić je objasnio Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Domaljevac-Šamac za period 01.01.-31.03.2018.godine, te nije bilo rasprave.

Prijedlog Odluke nije usvojen, odnosno vjećnici su glasali na slijedeći način:

 ALEN ĆOŠKOVIĆ predsjednik vijeća i vijećnik HDZ 1990, ZRINKA TUZLAK zamjenica predsjednika kluba vijećnika HDZ 1990 su glasali   
„ZA“ 

LUCIJA MATIĆ predsjednica kluba vijećnika HDZ BiH, MIROSLAV PILJIĆ vijećnik HDZ BiH, dr. MATO HRSKANOVIĆ vijećnik HDZ BiH , JOSIP GRGIĆ vijećnik HDZ BiH
„SUZDRŽAN“

 LUKA LUCIĆ neovisni vijećnik, iz nepoznatih razloga nije podržao Prijedlog Odluke
“SUZDRŽAN”

MATO ROŠIĆ vijećnik HS, iz nepoznatih razloga nije podržao Prijedlog Odluke
“SUZDRŽAN”

JOSO PERIŠIĆ dopresjednik vijeća „u ostavci“ i vijećnik Posavske stranke, iz nepoznatih razloga nije podržao Prijedlog Odluke
“SUZDRŽAN”

 ĐURO PERIŠIĆ vijećnik HDZ 1990, iz nepoznatih razloga nije podržao Prijedlog Odluke
“SUZDRŽAN”

MLADEN VLAHOVIĆ, neovisni vijećnik
“SUZDRŽAN”

U nastavku sjednice općinski načelnik Mario Jurkić je objasnio treću točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetne bankarske garancije općini Domaljevac-Šamac u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda Prijedlog Integrirane strategije lokalnog razvoja općine Domaljevac-Šamac za 2018.-2027.godinu, Miroslav Lucić koordinator Općinskog razvojnog tima a ujedno i šef Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata je objasnio Prijedlog Odluke. U raspravi su sudjelovali predsjednik Općinskog vijeća Alen Ćošković, općinski načelnik Mario Jurkić, Lucija Matić predsjednica kluba vijećnika HDZ BiH, dr. Mato Hrskanović vijećnik HDZ BiH i Miroslav Lucić šef Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata.

Prijedlog Integrirane strategije lokalnog razvoja općine Domaljevac-Šamac za 2018.-2027.godinu je usvojen potrebitom većinom, odnosno vijećnici su glasali na sljedeći način:

ALEN ĆOŠKOVIĆ predsjednik vijeća i vijećnica HDZ 1990, ZRINKA TUZLAK zamjenica predsjednika kluba vijećnika HDZ 1990, LUKA LUCIĆ neovisni vijećnik, MATO ROŠIĆ vijećnik HS-BiH,   JOSO PERIŠIĆ dopresjednik vijeća „u ostavci“ i vijećnik Posavske stranke, ĐURO PERIŠIĆ vijećnik HDZ 1990 su glasali
„ZA“

LUCIJA MATIĆ presjednica kluba vijećnika HDZ BiH, MIROSLAV PILJIĆ vijećnik HDZ BiH, dr. MATO HRSKANOVIĆ vijećnik HDZ BiH , JOSIP GRGIĆ vijećnik HDZ BiH, MLADEN VLAHOVIĆ su glasali
„SUZDRŽAN“

Jedan vijećnik se nije izjasnio.

 

Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjednik Općinskog vijeća je zaključio I. Izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća, te ujedno iskoristio priliku i čestitao svim građanima i vijećnicima općine Domaljevac-Šamac nadolazeće blagdane.

 

SLIJEDI TONSKI ZAPIS

/p>