Početna > Općinsko Vijeće

Općinsko Vijeće

Općinsko Vijeće je predstavničko tijelo građana koje obavlja poslove iz svoje nadležnosti samostalno, na temelju i u okviru Ustava Federacije, Ustava Županije Posavske, zakona i Statuta općine.

U Bosni i Hercegovini su 02. listopada 2016. godine održani lokalni izbori na kojima su birani predstavnici građana u predstavnička tijela, vijeća ili skupštine kao i načelnici općina i gradonačelnici gradova.

Na temelju rezultata izbora i na temelju Statuta općine i Poslovnika o radu Općinskog Vijeća,  održana je Konstituirajuća sjednica na kojoj je prisegnuo novi saziv Vijeća te izabrani predsjednik i dopredsjednik.

Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac ima jedanaest vijećnika koji su iz redova političkih stranaka, i to: četiri vijećnika iz HDZ 1990, četiri vijećnika iz HDZ BIH, jedan vijećnik iz HNS, jedan iz Posavske stranke i jedan neovisni vijećnik.

 

IME I PREZIME ALEN ĆOŠKOVIĆ
ROĐEN 06.11.1981.
STRUČNA SPREMA BACC.SOC.RAD.
ZANIMANJE SOCIJALNI RADNIK
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ 1990
STATUS PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA ZAMJENIK PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE I PRIVATIZACIJU

POVJERENSTVO ZA STATUT I PROPISE

 

IME I PREZIME JOSO PERIŠIĆ
ROĐEN 24.03.1971.
STRUČNA SPREMA OSNOVNA ŠKOLA
ZANIMANJE UMIROVLJENIK
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA POSAVSKA STRANKA
STATUS DOPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, ŽALBE I PREDSTAVKE

POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

POVJERENSTVO ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA

POVJERENSTVO ZA OBNOVU I POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA

POVJERENSTVO ZA KODEKS PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU DOMALJEVAC-ŠAMAC

POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BRANITELJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

 

  IME I PREZIME ZRINKA TUZLAK
ROĐENA  29.10.1977.
STRUČNA SPREMA SSS
ZANIMANJE KUHAR
NACIONALNOST HRVATICA
STRANKA HDZ 1990
STATUS VIJEĆNICA
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA
POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, MLADE I JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVO ZA KODEKS PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU DOMALJEVAC-ŠAMAC

 

  IME I PREZIME ĐURO PERIŠIĆ
ROĐEN 02.11.1984.
STRUČNA SPREMA SSS
ZANIMANJE TRGOVAC
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ 1990
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, ŽALBE I PREDSTAVKE

POVJERENSTVO ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BRANITELJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

 

  IME I PREZIME MATO ROŠIĆ
ROĐEN 30.11.1988.
STRUČNA SPREMA BACC.OEC.
ZANIMANJE SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK EKONOMIJE
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HNS
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE I PRIVATIZACIJU

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA STATUT I PROPISE

PREDSJEDNIK POVJERENSTVO ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, MLADE I JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

POVJERENSTVO ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

 

  IME I PREZIME MATO HRSKANOVIĆ
ROĐEN 07.02.1969.
STRUČNA SPREMA DR. MED.
ZANIMANJE DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA OPĆE KIRURGIJE
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ BiH
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, ŽALBE I PREDSTAVKE

POVJERENSTVO ZA KODEKS PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU DOMALJEVAC-ŠAMAC

POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BRANITELJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

 

  IME I PREZIME LUCIJA MATIĆ
ROĐENA 12.06.1969.
STRUČNA SPREMA DIPL.IUR.
ZANIMANJE DIPLOMIRANI PRAVNIK
NACIONALNOST HRVATICA
STRANKA HDZ BiH
STATUS VIJEĆNICA
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA ZAMJENICA PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA STATUT I PROPISE

POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, MLADE I JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

 

  IME I PREZIME MIROSLAV PILJIĆ
ROĐEN 10.02.1983.
STRUČNA SPREMA SSS
ZANIMANJE EKONOMIST
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ BiH
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE

POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

POVJERENSTVO ZA OBNOVU I POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA

POVJERENSTVO ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

 

  IME I PREZIME JOSIP GRGIĆ
ROĐEN 20.02.1983.
STRUČNA SPREMA SSS
ZANIMANJE ELEKTROTEHNIČAR
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ BiH
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA POVJERENSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE I PRIVATIZACIJU

POVJERENSTVO ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA

POVJERENSTVO ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

 

  IME I PREZIME LUKA LUCIĆ
ROĐEN 27.12.1986.
STRUČNA SPREMA BACC.OEC.
ZANIMANJE STRUČNI PRVOSTUPNIK EKONOMIJE
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA NEOVISNI VIJEĆNIK
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

PREDSJEDNIK  POVJERENSTVO ZA OBNOVU I POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA

PREDSJEDNIK POVJERENSTVO ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

 

IME I PREZIME MLADEN VLAHOVIĆ
ROĐEN 09.01.1988.
STRUČNA SPREMA BACC.ING.GRAĐEVINARSTVA
ZANIMANJE STRUČNI PRVOSTUPNIK INŽINJER GRAĐEVINARSTVA
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA NEOVISNI VIJEĆNIK
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA