Početna > Predsjednik

Predsjednik

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Alen Ćošković
Datum i mjesto rođenja: 06.11.1981., Gradačac
Adresa stanovanja: Domobranska 49, Grebnice
Telefon: 063 705 931
e-mail: alen.coskovic@gmail.com

  

OBRAZOVANJE

Obrazovna institucija Godina 
Filozofski fakultet , Sveučilište u Mostaru, smjer socijalni rad 2013.
Srednja ekonomska škola, smjer knjigovodstvo 1999.

 

DODATNE VJEŠTINE

Naziv: Opis
Vozačka dozvola: B kategorija
Računalni programi: MS Office paket
Certifikati:  

HOPE AND HOMES FOR CHILDERN

„Samo djeca mogu sve-podržimo ih u tome“

REVICON „Mladi poduzetnik“

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

„Trening i edukacija zaposlenih u centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite za postupanje u slučajevima nasilja u porodici“

SAVE THE CHILDREN

„Edukacija o stjecanju posebnih znanja i kontinuiranom stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica koja rade na poslovima prijestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika u FBIH“

 

SADAŠNJA POZICIJA

Institucija: Općina Domaljevac
Pozicija: Predsjednik Općinskog vijeća
Adresa: Posavskih branitelja 148, Domaljevac
Telefon /fax: 031/716-606, 716-604
e-mail: opcinskovijece.domaljevac@gmail.com
Web: https://ov-domaljevac-samac.ba/

 

DOSADAŠNJA ZAPOSLENJA

Naziv institucije Pozicija Trajanje
Općina Domaljevac Dopredsjednik Općinskog vijeća 2012-2016.
Centar za socijalni rad Domaljevac-Šamac Socijalni radnik 2015.
Općina Domaljevac Predsjednik Općinskog vijeća 2016.